Nimikkeistöt

Nimikkeistöt - esimerkkikuva nimikkeistöstä
RAIKU2-ohjelman Nimikkeistöt-moduuli sisältää Nimikkeistöluettelon, jota voidaan hyödyntää laskelman tekemisessä. Nimikkeistöt selkeyttävät laskelmaa ja mahdollistavat tarjouspyynnön mukaisen laskelman erittelyn. Nimikkeistöä voidaan hyödyntää laskelmassa eri tavoilla, ja ne tarjoavat nopean tavan laskentarungon muodostamiseen.

Ohjelman mukana toimitetaan toimialalla yleisesti käytetyt Infra 2006- ja Talo 2000 – nimikkeistöt maarakennusurakointiin soveltuvin osin. Ohjelman sisältämiä nimikkeistöjä voi tarvittaessa täydentää ja ohjelmaan on mahdollista perustaa myös kokonaan uusia nimikkeistöjä, jotka helpottavat erityyppisten kohteiden tarjouslaskentaa.

Nimikkeistöt-moduuli helpottaa ja selkeyttää laskelman tekemistä säästäen työaikaasi.

 

Nimikkeistöt – RAIKU2 tutustumisvideo

video aukeaa uuteen ikkunaan


Tutustu - RAIKU2