Kapasiteettilaskenta


Infra-alan kapasiteettitietoja on tutkittu kotimaassa laajemmassa mittakaavassa TVH:n toimesta 1970- ja 1980-luvuilla. Vuonna 1980 julkaistuissa Tien tekemisen työnsuunnittelutietokorteissa on käytetty seuraavia ajankäytön käsitteitä:

 • T1 eli perusaika on koneen perustyöskentelyyn kuluva aika.
 • TL1 eli menetelmän lisäaika on esimerkiksi koneen siirtymiseen, autonodotukseen, luiskan tasaukseen ja muuhun vastaavaan työhön tarvittava aika.
 • T2 eli menetelmäaika on perusajan ja perusajan lisäaikojen summa.
 • TL2 eli työvuoron lisäaika on koneen työskentelyssä syntyvä alla tunnin pituinen keskeytys.
 • T3 eli työvuoroaika muodostuu menetelmäajan ja työvuoron lisäajan summasta
 • TL3 eli työnvaiheen lisäaika on koneen työskentelyssä syntyvä yli tunnin mittainen keskeytys
 • T4 eli työnvaiheaika on koko työvaiheen tekemiseen kuluva aika mukaan lukien suurhäiriöt.

Vastaavasti kapasiteettikäsitteet on määritetty TS-korteissa seuraavasti:

 • K1 eli peruskapasiteetti on suoritemäärä jaettu perusajalla T1
 • K2 eli menetelmäkapasiteetti on suoritemäärä jaettuna menetelmäajalla T2.
 • K3 eli työvuorokapasiteetti on suoritemäärä jaettuna työvuoroajalla T3.
 • K4 eli työnvaihekapasiteetti on suoritemäärä jaettuna työnvaiheajalla T4.

Kustannuslaskennan tarkoitukseen soveltuu parhaiten työvuorokapasiteetti K3. Yli tunnin mittaiset työnkeskeytykset tulee näin ollen ottaa huomioon kustannus- ja tarjouslaskennassa suurhäiriöiden muodossa. RAIKU2-ohjelmassa ei oteta suoranaisesti kantaa, mitä kapasiteettikäsitettä laskennassa käytetään, mutta K3- eli työvuorokapasiteetin käyttö laskentaperusteena on suositeltavaa.

RAIKU2-ohjelma sisältää Työvaihe- ja Resurssiluettelot kapasiteettitietojen taustatiedoiksi, ja niiden sisältöä on mahdollista täydentää yrityksesi tarpeiden mukaisesti. Lisäksi ohjelmassa voidaan määrittää konelajikohtaisesti kapasiteettiarvojen olosuhdekuvaukset. Kapasiteettilaskentaa varten ohjelmassa on lähtötietoina yleisimmin käytettyjä ja saatavilla olevia kapasiteettitietoja, kuten tela-alustaisen kaivinkoneen, kuorma-auton, ja pyöräkuormaajan työkapasiteetteja eri olosuhteissa. Aineisto toimii jo sellaisenaan ohjeellisena tietolähteenä, mutta sitä on mahdollista täydentää yrityskohtaisesti toteutuneista kohteista mitattujen kapasiteettitietojen perusteella.

RAIKU2-ohjelman Kapasiteettilaskenta-moduuli tarjoaa helpon työvälineen kapasiteettitietojen tallennukseen ja käsittelyyn. Tämä lyhentää laskenta-aikaa ja tuo laskentaan tarkkuutta, kun ohjelmaan tallennettuja kapasiteettitietoja voidaan hyödyntää uusien kohteiden työmäärän laskennassa.

 

Kapasiteettilaskenta – RAIKU2 tutustumisvideo

video aukeaa uuteen ikkunaan


Tutustu - RAIKU2